Brandgardin 1 MX DOOR 1

BRANDGARDIN / RØGGARDIN

Pålidelig og sikker løsning med brandgardin

BRANDGARDIN

Et brandgardin kan med fordel bruges, når der er krav om brandsektionering. En af fordelene ved brandgardinet er at det ikke kræver meget plads, sammenlignet med eks. en brandskydeport.

Brandgardinet er i det daglige rullet sammen over åbningen, dermed optager gardinet ikke pladsen i og omkring den åbning der skal brandsikres og giver derfor flere muligheder til indretningen.

Brandgardiner
Brandgardin
Brandgardiner
Brandgardiner
Brandgardin
Brandgardiner

CLASSIC BRANDGARDIN

Brandgardinet er opbygget af en grå speciel dug, der testet og godkendt til at kan modstå de høje temperaturer, som gardinet vil blive udsat for ved brand. Sideføringer og inddækninger, der beskytter og fastholder gardinet, er som standard udført i hvidmalet stål, men kan efter ønske males i Ral Classic farve.

Ved brand vil brandgardiner, som er monteret på rørmotor, automatisk køre ned og sikre området. Dette sker via den medleverede styring og batteribackup, der også sikrer funktion ved strømsvigt.

CLASSIC RØGGARDIN

I henhold til EN 12101-1 er røggardinet en skillevæg, der begrænser bevægelsen af de varme brandgasser blandet med røg og regulerer bevægelsen af røg og brandgasser i bygningen. Den bruges således til at skabe røgreservoirer ved at begrænse spredningen af røg og opsamle den i et bestemt område, den kan bruges til at adskille røgbeholdere, lede røgen ind i et bestemt område, kanalisere dens strømning og forhindre og forsinke røgstrømmen ind i andre områder eller lufthuller.

Gardinet lavet af specielt fleksibelt glasfiberstof. Der findes to typer røggardiner: faste og rullende. Det kan være lavet af repeterbare elementer/moduler, hvor de enkelte elementer kombineres med et passende overlap for at sikre tilstrækkelig tæthed, restspalterne overstiger ikke 0,8 – 1 % af den samlede overflade, der skal dækkes.