Bestil en gratis indledende dialog med en specialist til at sikre den mest optimale løsning indenfor branddøre og -porte/-gardiner

Hvis du står med ansvar for installation af branddøre/-porte og –vinduer, er der forhold inden for både lovgivning og teknologi, du skal have styr på, der hver især er så komplekse, at selv erfarne fagfolk kan have svært ved at finde den bedst egnede løsning.

Udfordringerne er, at du enten kan komme til at lave en ulovlig installation eller købe en brandløsning, der kunne have været langt mere velegnet:

 1. Lovgivningen inden for brandsikring af hullerne til døre og vinduer i bygninger er et område, hvor lovgivningen ofte justeres med nye retningslinjer i både Danmark og EU. Da ny lovgivning skal overholdes og installationer godkendes før ibrugtagning, kan det give dig store besparelser på dit projekt, hvis brandløsningen kan godkendes allerede ved første gennemgang. Vi ser løbende eksempler, hvor en færdig løsning enten skal efterjusteres eller laves helt om. Det koster meget store tab i både penge, materialer og arbejdstid.
 2. Teknologien inden for brandløsninger er i rivende udvikling, og de løsninger, der var gode for nylig kan i nogle tilfælde fås både bedre og billigere eller evt. et bedre alternativ, hvorfor vi ser, at der ofte kan opnås betydelige besparelser ved at optimere løsningen til at passe til netop dit projekt. I mange tilfælde kan der anvendes et bedre design. F.eks. kan et brandgardin, der anvendes til lager, ofte både monteres på mindre plads og åbne/lukke langt hurtigere end en port. Det øger arbejdskapaciteten for medarbejdere, som skal vente kortere tid ved gennemgang.

Vi arbejder med en model, der altid giver dig det bedste resultat i forhold til dine ønsker:

 1. Du beskriver din opgave og dine ønsker
 2. Du beskriver formålet med løsningen og rammerne omkring produktet, det være sig tilkørselsforhold, installationsstedets beskaffenhed, plads omkring installationsstedet m.m.
 3. Baseret på dine konkrete behov afgives et tilbud på evt. konsulenthjælp, som ydes mod honorar til vurdering af:
 • Hvilke krav i lovgivningen skal overholdes på dit projekt
 • Hvilke brandløsninger er bedst egnede til at løse din opgave
 • Hvilke produkttyper kan du vælge imellem
 1. I nogle tilfælde tager vi sammen med dig ud og kigger på lokationen
 2. Vi udarbejder et tilbud. Hvis du takker ja, aftaler vi projekt/leveranceplan
 3. Vi har en løbende dialog gennem projektet
 4. Vi kan både levere produkter og montering, hvis dette ønskes
 5. Vi kan aflevere et færdigt projekt til godkendelse af en brandinspektør og overholdelse af evt. brandplan.
 6. Vi tilbyder en serviceaftale
 7. Egen produktion

OBS: Hvis du har brug for konsulentydelser undervejs i projektet, kan det købes imod et aftalt honorar. Dette aftales sammen med din specialist i forløbet.

Beskriv dine ønsker til en indledende dialog: